İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI
 

GÜLERMAK İnsan Kaynakları Politikası; sorumluluk ve karşılıklı saygıya dayanmaktadır. GÜLERMAK bünyesinde işe başlayan kişiler, yaratıcılığı, rekabetçi bilgiyi ve başarıyı teşvik eden bir ortam yaratmamızdan dolayı burada çalışmayı istiyorlar.

GÜLERMAK, kararlı, sorumluluk sahibi, proaktif, yenilikçi ve yaşam boyu öğrenmeye meraklı olan, vizyonumuzun gerçekleşmesine ve sürdürülebilirliğine katkıda bulunan bir ekibin parçası olmak isteyen yüksek motivasyonlu bireyleri istihdam etmektedir. Sadece birlikte büyüyebileceğimizin ve dünya çapındaki iş pazarlarında lider konumumuzu birlikte sürdürebileceğimizin bilincindeyiz.

GÜLERMAK İnsan Kaynakları Stratejisi, şirket amaç ve hedefleri ile uyumlu ekiplerin oluşturulması üzerine kuruludur. Stratejik İK Yönetiminin amacı; GÜLERMAK'ta istihdamı tam anlamı ile karşılıklı fayda temeline dayandırarak, iş gücünü ve dolayısıyla iş performansını arttırmaktır.

GÜLERMAK İnsan Kaynakları Yönetimi; stratejik bir ortak olarak, tüm istihdam yaşam döngüsü süreçlerinde hayati bir rol oynamaktadır. İşin ve ekip üyelerinin sözcüsü olma işlevini yerine getirirken, kurumsal yapıyı oluşturma, geliştirme, kurumsal kültürü yayma hedeflerinin yerine getirilmesinde öncülük etmektedir.

GÜLERMAK bünyesindeki tüm organizasyonlarda, bireylere eşit istihdam ve kariyeri fırsatı sağlamak için; işe alım kararları alınırken liyakat, yeterlilik, yetenek ve kişisel beceriler göz önünde bulundurulmaktadır. İstihdam ve çalışma ortamlarında, ırk, renk, cinsiyet, köken, yaş veya kanun ile belirtilen diğer kişisel özelliklere dayalı ayrımcılık yaklaşımına tümüyle karşı hareket edilmektedir.

GÜLERMAK İnsan Kaynakları Politikası ve Stratejileri; çalışanların tespiti, seçimi, atanması, ücretlendirmesi, disiplin yönetimi, sosyal haklara erişim, öğrenme ve gelişim dahil olmak üzere istihdam yaşam döngüsünün tüm süreçlerini yönetir.

GÜLERMAK'ta edineceğiniz deneyimlerin ilgi çekici, zevkli ve değerli olacağına inanıyoruz.

 

Bu sitenin içeriğinin kopyalanması ve başka ortamlarda dağıtılması yasaktır. © Copyright Gülermak A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.