BİLGİ EDİNME

PDF Görüntüle

OGŁOSZENIE PLANU POŁĄCZENIA POPRZEZ UDOSTĘPNIENIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI NA STRONIE INTERNETOWEJ SPÓŁKI

5 września 2022 roku

Zarząd spółek GÜLERMAK INVEST sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 80/82, 00-844 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000576334; PPP SOLUTIONS POLSKA 6 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 80/82, 00-844 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000702646; MALLENA INVESTMENTS sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 80/82, 00-844 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000655365, 

ogłasza poprzez udostępnienie do publicznej wiadomości, zgodnie z treścią art. 500 §2[1] kodeksu spółek handlowych, że w dniu 5 września 2022 roku został uzgodniony, przyjęty i podpisany, przez Zarząd łączących się spółek Plan Połączenia. 

W załączeniu Plan Połączenia wraz z załącznikami w formacie pdf do pobrania.

Bu sitenin içeriğinin kopyalanması ve başka ortamlarda dağıtılması yasaktır. © Copyright Gülermak A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.