KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUKLAR

Etki alanimiz içerisinde, insan haklarının farkındayız ve saygı duyuyoruz

Tüm insanlığın, özgürlüğünü, eşitliğini, eğitim, sosyal güvenlik ve en yüksek sağlık standardı hakkını destekliyoruz. Aktivitelerimiz nedeniyle oluşabilecek mevcut ve potansiyel insan hakları ihlallerini titizlikle tanımlayıp önlüyoruz. Çalışanlarımız, ortaklarımız, müşterilerimiz veya paydaşlarımız arasında; ırk, renk, milliyet, dil, din, yaş, cinsiyet, engellilik, hamilelik, sendika üyeliği, politik görüş, etnik ve sosyal köken ayrımcılığı yapmıyoruz ve yapılmaması için özen gösteriyoruz.

Çalıştığımız her ülkede çalışanlarımızın, iş haklarının ve sosyal güvenliğinin farkındayız.

Çalıştığımız her ülkede uluslararası standardları, yerel düzenlemeleri ve işçi örgüt haklarını benimseyerek, çalışanlarımız arasında adil ve eşit davranılmasını başaracağız. Maaş, çalışma saatleri, haftalık dinleme, tatil, sağlık ve güvenlik, annelik koruması ve çalışanın yeterliliği konusunda, makul bir iş özel hayat dengesi sağlamak için iyi çalışma koşulları sağlayacağız.

Çevre koruma sorumluluğu göstereceğiz.

Etkinliklerimiz nedeniyle oluşabilecek ciddi çevre ve iklim değişikliği tehditlerini önleme yaklaşımında çevre koruma sorumluluğu ve saygısını göstereceğiz.

Adil çalışma uygulamaları gerçekleştireceğiz

Tüm operasyonlarımızda rüşvetciliği engelleyeceğiz, müteahhitlik uygulamalarımızda adil rekabeti ve pazarlığı teşvik edeceğiz. Satın alma ve sözleşmesel aktivitelerimizde etnik, sosyal ve cinsiyet eşitliği kriterlerine göre sosyal sorumluluğu teşvik edeceğiz. Fiziksel ve fikri mulkiyet haklarina saygi duyan ve tesvik eden aktiviteler gelistirecegiz

İçerisinde çalıştığımız toplumun katılımını teşvik edeceğiz

Kedimizi toplumun bir parçası olarak göreceğiz ve toplumsal sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunacağız bu amaçla; yerel yönetim ile şeffaf ilişkiler kuracağız, yerel iş gücücü ve tedarikçileri kullanacağız, kültürel aktivitelere saygı duyup teşvik edeceğiz.

                                                                                                                                          

Kemal Tahir Güleryüz

Yönetim Kurulu Başkanı

25.05.2018

Bu sitenin içeriğinin kopyalanması ve başka ortamlarda dağıtılması yasaktır. © Copyright Gülermak A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.