SAĞLIK VE GÜVENLİK POLİTİKASI

Gülermak İş Sağlığı ve Güvenliğini (İSG) önemle desteklemekte ve temel insan hakkı olarak ele almaktadır.

Temel ilke olarak kabul ettiğimiz insan hayatı ve sağlıklı çevrenin önemi doğrultusunda, tüm faaliyetlerimizi, paydaşlarımız, çalışanlarımız, işverenlerimiz ve çevredeki komşularımız için “önce güvenlik” anlayışıyla planlamak ile imalat ve taahhüt hizmetlerimizin sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamında gerçekleşmesini sağlamak öncelikli hedefimizdir.

Bu bağlamda, İSG ile ilgili temel ilkelerimiz şunlardır;

Yasal gereklilikler tüm işyerlerinde sıkı bir şekilde takip edilecektir.

Hepimiz, şirket içindeki makamımız ve statümüz ne olursa olsun, işyeri sağlığı ve güvenliği konusunda kanunlarda belirtildiği şekilde periyodik eğitimleri alacağız ve sektördeki gelişmelere ayak uyduracağız.

Çalışanların tümü etraflarındaki olası riskleri bilecek, bu konudaki bilgisini arttırmak ve bu riskleri azaltmak için gerekenleri yapacaktır.

"Güvenli olmayan işi yapma" fikri doğrultusunda her bir çalışanın işi durdurma yetkisi vardır.

Sürdürülebilirliği sağlamak için sistemin bütünü üzerinde yönetim seviyesinde değişiklik yaparak daha sağlıklı ve güvenli bir ortam sağlamak ve İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemini oluşturmuş olduğumuz diğer şirket politikaları ile uyumlu olması için daha da geliştirmek üzere gereken tüm kaynakları ayırmayı taahhüt ediyoruz.

Raporlama

Gülermak ve/veya Gülermak iş ortaklığının her çalışanı, aşağıdaki durumların oluşması halinde ilgili iş birimi yöneticisine rapor etmekle yükümlüdür;

  • İşbu politikanın ihlali,
  • Yerel iş sağlığı ve güvenliği mevzuatlarının ihlal edilmesi,
  • Gülermak’ın yürürlükte olan sağlık ve güvenlik prosedürleri uygulamalarındaki uygunsuzluklar.

 

Mustafa Tuncer

İcra Kurulu Başkanı

Mustafa Tuncer tarafından dijital olarak imzalanmıştır

    Tarih: 2020.04.19 20:19:40 CEST

Kemal Tahir Güleryüz

Yönetim Kurulu Başkanı

Kemal Güleryüz tarafından dijital olarak imzalanmıştır

    Tarih: 2020.04.19 22:20:05 EEST

 

Bu sitenin içeriğinin kopyalanması ve başka ortamlarda dağıtılması yasaktır. © Copyright Gülermak A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.