RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI

Gülermak tüm dünya çapında inşaat ve taahhüt işleri yürütmektedir.

İşlerimizi dürüstlük ve faaliyet gösterdiğimiz ülkelerin yasalarına uygun olarak profesyonelce sürdürmekteyiz. Adil hareket etme konusundaki saygınlığımız şirket olarak sahip olduğumuz kurumsal değerler ve çalışanlarımızın kıymeti üzerine kuruludur. Etik iş uygulamalarına olan adanmışlığımız kapsamında, hiçbir rüşvet veya yolsuzluk eylemini tolere etmeyeceğiz.

Bu Politika, Gülermak’ ın denetiminde ve aynı zamanda asgari yükümlülükler olarak her türlü yasa ve yönetmeliklerle uyumlu şekilde tüm kadrolu veya geçici Gülermak çalışanları, yüklenicileri, direktör ve müdürleri, iştirakleri ve ortak girişim şirketleri için geçerlidir. Acenteler, temsilciler ve diğer aracı kuruluşlar da dahil olmak üzere Gülermak’ı temsil eden veya Gülermak adına hareket eden üçüncü tarafların bu Politika ile uyumlu şekilde hareket etmesi gerekmektedir.

Gülermak, kendi denetiminde olmayan ortak girişim şirketleri veya ortak girişim ortaklarını, rüşvet ve yolsuzluğun önlenmesi için benzer politika ve prosedürleri benimsemeleri için teşvik etmek konusunda yükümlülük hissetmektedir.

Gülermak, rüşvet ve yolsuzluğa “sıfır tolerans” yaklaşımıyla çalışmaktadır.

Gülermak rüşvet (ödemeler, herhangi bir değeri olan birşeyin teklif veya vaat edilmesi), hediye ve ağırlama, iş kolaylaştırma ödemeleri (hali hazırda hak edilmiş olan rutin bir eylemin ifasını kolaylaştırmak amacıyla yapılan küçük ödemeler ile harçlar) ve hükümet yetkililerine yapılan ödemeler gibi rüşvet ve yolsuzluk konularında sıfır tolerans uygulamaktadır.

 

Mustafa Tuncer

İcra Kurulu Başkanı

Mustafa Tuncer tarafından dijital olarak imzalanmıştır

    Tarih: 2020.04.19 15:56:07 CEST

Kemal Tahir Güleryüz

Yönetim Kurulu Başkanı

Kemal Güleryüz tarafından dijital olarak imzalanmıştır

    Tarih: 2020.04.19 22:15:01 EEST

Bu sitenin içeriğinin kopyalanması ve başka ortamlarda dağıtılması yasaktır. © Copyright Gülermak A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.