KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK

Etki alanımız içerisinde, insan haklarını tanıyoruz ve saygı duyuyoruz.

Tüm insanlığın özgürlük, eşitlik, çalışma, ulaşılabilir en yüksek sağlık standardı ile eğitim ve sosyal güvenlik haklarını destekliyoruz. Faaliyetlerimizden kaynaklanabilecek mevcut veya potansiyel insan hakları ihlal etkilerini titizlikle tanımlıyor, önlüyor ve ele alıyoruz.

Çalışanlarımız, ortaklarımız, müşterilerimiz veya paydaşlarımız arasında; ırk, renk, milliyet, dil, din, etnik ve sosyal köken, cinsiyet, yaş, engellilik, hamilelik, sendika üyeliği ve politik görüş ayrımcılığı yapmıyor ve yapılmamasına özen gösteriyoruz.

Sözleşmesel faaliyet gösterdiğimiz her ülkede çalışanlarımızın iş hakları ve sosyal korumasını tanıyoruz

İşlerimizin icra edildiği her ülkede ulusal mevzuatları uygulayarak, çalışanlarımıza adil ve eşit davranıyoruz. Maaş, çalışma saatleri, haftalık dinleme, tatil, sağlık ve güvenlik, annelik koruması ve çalışanın yeterliliği konularında, makul bir iş-özel hayat dengesi sağlamak için iyi çalışma koşulları sağlıyor olacağız.

Çevre koruma sorumluluğunu her zaman göstereceğiz.

Faaliyetlerimiz nedeniyle oluşabilecek ciddi çevre ve iklim değişikliği tehditleriyle ilgili önceden  önlem alarak çevre koruma sorumluluğu ve saygısını göstereceğiz.

Adil çalışma uygulamaları geliştireceğiz.

Tüm operasyonlarımızda rüşvetciliği engelleyerek, adil pazarlama ve müteahhitlik uygulamalarını teşvik edeceğiz. Değer zincirimizdeki sosyal sorumluluğun satın alma ve sözleşmesel aktivitelerimizde etnik, sosyal ve cinsiyet eşitlik ölçütlerine uygun olmasını teşvik edeceğiz. Fiziksel ve fikri mülkiyet haklarina saygı duyan, destekleyen aktiviteler uygulayacağız.

İçerisinde çalıştığımız toplumun katılımını teşvik edeceğiz.

Kendimizi toplumun bir parçası olarak göreceğiz ve toplumsal sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunacağız. Yerel yönetim ile şeffaf ilişkiler kurmayı, yerel iş gücücü ve tedarikçileri kullanmayı, kültürel aktivitelere saygı duyup desteklemeyi sürdüreceğiz.

 

Mustafa Tuncer

İcra Kurulu Başkanı

Mustafa Tuncer tarafından dijital olarak imzalanmıştır

    Tarih: 2020.04.19 20:19:13 CEST

Kemal Tahir Güleryüz

Yönetim Kurulu Başkanı

Kemal Güleryüz tarafından dijital olarak imzalanmıştır

    Tarih: 2020.04.19 22:17:42 EEST

 

Bu sitenin içeriğinin kopyalanması ve başka ortamlarda dağıtılması yasaktır. © Copyright Gülermak A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.