KİŞİSEL VERİ İŞLEME VE KORUMA
 

Gülermak tüm dünyada inşaat ve mühendislik hizmetleri vermektedir. Gülermak yürüttüğü operasyonlar sebebi ile elde ettiği herhangi bir kişisel veri ile ilgili, Kişisel Veri İşleme ve Koruma Politikası (‘Politika’) kapsamında, veriyi işleme, kaydetme, depolama, muhafaza etme, değiştirme, yeniden düzenleme, açıklama, aktarma, kabul etme, erişim sağlama, sınıflandırma ve önlem alma gibi faaliyetleri için prosedürler uygular.

Genel Politika

Kişisel verilerin işlenmesi ve korunmasına ilişkin genel politika gereği, Gülermak;

 • Bireylerden sadece gerekli veriler , veri sahibinin rızası alınarak, işlenmek ve/veya belirli bir amaç için kullanılmak üzere, yalnızca yerel yönetmelik ve yasal yükümlülüklere uygun olmak ve bilginin gizliliği için gereken önlemleri almak suretiyle talep edilir.
 • Veri sahibini, veri talebinin amacı ve türü, kayıt ve muhafaza şekli, süresi ile muhtemel transferleri ve sahip olduğu haklarla ilgili bilgilendirir.
 • İşlenen kişisel veriler, işleri gereği verilere erişimi olan veri sorumluları konusunda uygulanan sınırlandırmalar ve iş sözleşmelerinde kişisel veri koruma taahhütlerinin yer aldığı konusunda çalışanlarının bilincini arttırır. Bu belirtilenlere ek olarak, transfer edilen kişisel verilerin gizliliğini güvence altına almak için, üçüncü taraflar ve kurumlar ile gizlilik sözleşmesi yapar.
 • Gülermak, kişisel verileri yalnızca yasalar izin verdiği müddetçe muhafaza eder ve saklar. Gerekli olmadığında, her türlü kişisel veriyi yönetmeliğe uygun şekilde yok eder, siler ya da anonimleştirir.
 • Gülermak, veri sahibinin işlenmiş kişisel verileri ile ilgili yasal haklarını kullanmasını sağlamak için gerekli tüm kuralları belirlemiştir.

Temel Prensipler

Gülermak, işlenmiş kişisel veriler konusunda aşağıda belirtilen hususlara azami dikkat göstermektedir;

 1. İyi niyet ve yasalara uygunluk,
 2. Doğruluk, ve gerektiğinde gerçeklik,
 3. Yasal, açık ve belirli bir amaç için veri işleme,
 4. Amaç ile ilişkili, ölçülü ve sınırlı veri işleme,
 5. Yasal düzenlemeler izin verdiği müddetçe, belirli bir amaç için veriyi muhafaza etme.

Gülermak, yukarıda belirtilen prensiplere uygun şekilde veri işlenmesi için gerekli olan tüm idari ve teknik önlemleri alır.

Kişisel Verilerin Korunması İçin Alınan Önlemler

Gülermak, aşağıda belirtilen hususlarda idari ve teknik önlemlerin alınması sorumluluğunu üstlenir;

 • Kişisel verileri koruma konusunda tüm çalışanlara eğitim verilmesi ve farkındalığının arttırılması,
 • Kişisel veri koruma politika ve prosedürlerinin tanımlanması,
 • Tehditlere karşı risklerin araştırılması ve önlemlerin alınması,
 • Veri saklama süresini de dikkate alarak kişisel veri kullanımının sınırlı tutulması,
 • Saklanan kişisel verilerin güvenliğini sağlama ve kontrol etme.

Veri Sahibinin Başvuru Hakkı

Veri sahibi, Gülermak tarafından işlenen ve muhafaza edilen kişisel verisi hakkında bilgi edinmek için istediği zaman başvuruda bulunabilir ve Gülermak yasa ve yönetmelikler gereğince veri sahibini kişisel verisi ile ilgili bilgilendirir.  

Veri sahibi,

 • Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenebilir,
 • Kişisel verisi işlenmiş ise, ilgili prosedür hakkında bilgi talep edebilir,
 • Kişisel verisinin hangi amaç ile işlendiğini ve belirtilen amaca uygun biçimde işlenip işlenmediğini öğrenebilir,
 • Kişisel veri eksik ya da hatalı işlendi ise, düzeltilmesi için talepte bulunabilir.

Bu doğrultuda, veri sahibi kişisel verisi ile ilgili bilgi edinme ve policies@gulermak.com adresine e-posta göndererek soru ve şikayetlerini iletme hakkına sahiptir. İlgili talepler mümkün olan en kısa sürede, en geç 30 gün içinde sonuçlandırılacaktır.

 

Mustafa Tuncer

İcra Kurulu Başkanı

Mustafa Tuncer tarafından dijital olarak imzalanmıştır

    Tarih: 2020.04.19 20:20:08 CEST

Kemal Tahir Güleryüz

Yönetim Kurulu Başkanı

Kemal Güleryüz tarafından dijital olarak imzalanmıştır

    Tarih: 2020.04.19 22:22:30 EEST

Bu sitenin içeriğinin kopyalanması ve başka ortamlarda dağıtılması yasaktır. © Copyright Gülermak A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.